Wyświetlacz VPK

Przeczytaj, jak pełne wdrożenie Omikai we wszystkich działach stało się katalizatorem dla nowej, bardziej efektywnej organizacji

Realtryck

Przeczytaj, jak firma Realtryck drastycznie obniżyła koszty produkcji, zwiększyła produktywność i doprowadziła do wykonania zadania 97% na dzień przed terminem dostawy

Grupa Tello

Przeczytaj, jak system MIS w chmurze zapewnił lepszy przegląd, dostęp, współpracę i kontrolę

Mariehamns Tryckeri AB

Przeczytaj, jak Mariehamns Tryckeri codziennie oszczędza 15% na administracji, używając Omikai do optymalizacji i standaryzacji ich procesów

Skontaktuj się z nami