VPK-skjerm

Les hvordan en full implementering av Omikai i alle avdelinger har vært en katalysator for en ny mer effektiv organisasjon

Realtrykk

Les hvordan Realtryck reduserte produksjonskostnadene drastisk, økte produktiviteten og resulterte i at 97%-jobben ble fullført en dag før leveringsfristen

Tellogruppen

Les hvordan en MIS i skyen ga bedre oversikt, tilgang, samarbeid og kontroll

Mariehamns Tryckeri AB

Les hvordan Mariehamns Tryckeri sparer 15% daglig på administrasjon ved å bruke Omikai for å hjelpe med å optimalisere og standardisere prosessene deres

Kontakt oss