VPK-skärm

Läs hur en fullständig implementering av Omikai på alla avdelningar har varit en katalysator för en ny mer effektiv organisation

Realtryck

Läs hur Realtryck drastiskt sänkte produktionskostnaderna, ökade produktiviteten och resulterade i att 97%-jobbet slutfördes en dag innan deadline för leverans

Tellogruppen

Läs hur en MIS i molnet gav bättre överblick, åtkomst, samarbete och kontroll

Mariehamns Tryckeri AB

Läs hur Mariehamns Tryckeri sparar 15% dagligen på administration genom att använda Omikai för att hjälpa till att optimera och standardisera sina processer

Kontakta oss