Ny effektiv planering och optimerade produktionsflöden har drastiskt sänkt produktionskostnaderna, ökat produktiviteten och resulterat i att 97%-jobbet har slutförts en dag före leveranstid.

 

Idag planerar vi produktionen efter beläggning och använder rätt personal till rätt jobb. Detta har resulterat i bättre kontroll, lägre kostnader, bättre arbetsmiljö utan övertid.

 

Stor lönsamhetsförbättring, ökad effektivitet och minskade kostnader

Innan Realtryck bytte till Omikai hade de stora utmaningar med sin produktionsplanering, att hänga med i kalkyler och att ha full koll på sina kostnader. Jobben slutfördes ofta i sista minuten, vilket gjorde att transportkostnaderna ökade och kunderna kontaktade dem ofta för att höra när de skulle få sina beställningar. Stress och övertid hörde till vardagen och det var svårt att planera i förväg och få en bra överblick över situationen.

När Realtryck investerade i Omikai var de igång på bara 2 månader. Eftersom de omedelbart fick bättre kontroll över alla produktionsflöden och siffror ökade deras bruttomarginal med +6 % det första året. De är nu ännu mer flexibla med sin planering och schemaläggning, och 97% av deras jobb är klara dagen före leverans.

Genom att effektivisera planeringen och maskinutnyttjandet minskade de drastiskt både antalet inställda ark, deras kostnader för bläck och lack och mängden returpapper. Genom ordentlig planering har de fått bättre kontroll över hela produktionsflödet och kan nu bättre planera efter beläggning. Anledningen till den förbättrade produktionen är att allt i systemet och mallarna stämmer, detta leder till exakt planering och produktionsflöde.

Med Omikai använder alla projektledare samma typ av beräkningar eftersom all data i systemet är korrekt, och standardiserade produktmallar används. Projektledarna hanterar nu 4 gånger så många offerter och beställningar på en dag tack vare Omikai. Varje projektledare gör i genomsnitt 30 offerter och 10 beställningar per dag och en offert tar mindre än en minut att skapa. Eftersom systemet räknar på samma sätt varje gång kan vem som helst göra vilket jobb som helst och därför är de inte lika personberoende som tidigare. Hela systemet var otroligt enkelt att sätta upp och för personalen att förstå, ingen nostalgi fälls för det gamla systemet.

Tack vare ökad produktivitet samt att jobben är klara tidigare slipper Realtryck dyra transportkostnader, vilket i sin tur har inneburit en besparing på 70 000 EUR per år. Dessutom har detta också en positiv effekt på miljön.

Eftersom alla uppgifter utförs från samma plattform har kundvården blivit exemplarisk, offerter skickas ut direkt, det finns ingen anledning att be om leveranser eller fakturor, allt går smidigt. Kunder skickar nu tackmeddelanden istället för leveransförfrågningar. Noggrannheten ger stor trovärdighet och en enorm tidsbesparing.

En annan stor fördel är att du enkelt kan ta reda på maskinkostnader och vilka intäkter som krävs, t ex vilken nyttjandegrad och kostnad en maskin har. Det tar cirka 2 timmar att konfigurera och ställa in en ny maskin i systemet och att anpassa varje mall så att den är fullt funktionsduglig. I de gamla systemen tog det dagar att hantera, om ens möjligt. Detta innebär att du fullt ut kan lita på dina priser och uppskattningar, vilket ger dig fullständig kostnadskontroll.

Omikais flexibilitet och ständiga dynamiska utveckling säkerställer kontinuitet och livslängd. Det är definitivt det bästa på marknaden och en stor fördel. Som användare kan du ha stor påverkan på systemet och dess utveckling, supporten är både känslig och lyhörd, du får alltid svar och feedback samt lösningar för en överskådlig framtid.

Företag: Realtryck AB

Företag: Offset och digitaltryck

Plats: Stockholm, Sverige

Grundad: 2003

Anställda: 19
Webb: www.realtryck.se
(Foto: Realtryck AB)

Kontakta oss